Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
126/TB-UBND 09/05/2022 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022 và công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 41
Tải về
124/TB-UBND 29/04/2022 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày ngày 29/4/2022 về đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06
Lượt xem: 90
Tải về
103/TB-UBND 06/04/2022 của UBND tỉnh v.v tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 50
Tải về
84/TB-UBND 31/03/2022 về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 58
Tải về
68/TB-UBND 21/03/2022 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác GPMB giai đoạn 2019-2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 53
Tải về
69/TB-UBND 21/03/2022 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 37
Tải về
41/TB-UBND 02/03/2022 về kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 70
Tải về
23/TB-UBND 14/02/2022 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (14/02/2022)
Lượt xem: 95
Tải về
281/TB-UBND 22/12/2021 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 115
Tải về
262/TB-UBND 07/12/2021 v.v kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022
Lượt xem: 84
Tải về
12345