Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
81/TB-UBND 26/05/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm nội dung Thông báo này)
Lượt xem: 57
Tải về 1
80/TB-UBND 20/05/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 21
Tải về 8
67/TB-UBND 07/05/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Trực Ninh
Lượt xem: 21
Tải về 1
31/TB-UBND 05/03/2021 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 70
Tải về 8
32/TB-UBND 05/03/2021 về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 60
Tải về 2
26/TB-UBND 19/02/2021 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 (UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc theo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó đặc biệt lưu ý nội dung về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường, quán bar, xông hơi, massage, các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, truy cập internet từ 12h00 ngày 20/02/2021 cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại,...)
Lượt xem: 155
Tải về 25
202/TB-UBND 23/11/2020 v/v triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng lại công chức năm 2020
Lượt xem: 138
Tải về 9
142/TB-UBND 20/08/2020 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 116
Tải về 8
130/TB-UBND 10/08/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2020 và công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 131
Tải về 9
85/TB-UBND 11/05/2020 Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định số 15
Lượt xem: 106
Tải về 4
12