Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
169/TB-UBND 15/09/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 32
Tải về 3
159/TB-UBND 07/09/2021 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 117
Tải về 13
155/TB-UBND 31/08/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 4
Tải về 0
151/TB-UBND 25/08/2021 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 85
Tải về 6
148/TB-UBND 16/08/2021 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP
Lượt xem: 90
Tải về 10
143/TB-UBND 12/08/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP
Lượt xem: 58
Tải về 9
140/TB-UBND 04/08/2021 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP
Lượt xem: 94
Tải về 12
134/TB-UBND 28/07/2021 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 112
Tải về 15
127/TB-UBND 20/07/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 135
Tải về 10
119/TB-UBND 10/07/2021 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 124
Tải về 11
123