Tổng số: 78
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
32/2021/QĐ-UBND 29/07/2021 v/v ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 41
Tải về 1
1605/QĐ-UBND 29/07/2021 v/v thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nam Định
Lượt xem: 15
Tải về 0
1570/QĐ-UBND 26/07/2021 v/v phê duyệt bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030
Lượt xem: 108
Tải về 10
30/2021/QĐ-UBND 20/07/2021 Quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 90
Tải về 9
1519/QĐ-UBND 19/07/2021 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 85
Tải về 4
1516/QĐ-UBND 16/07/2021 về việc phê duyệt dự kiến phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 (Đính kèm phụ lục)
Lượt xem: 100
Tải về 2
941/QĐ-UBND 29/04/2021 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện
Lượt xem: 36
Tải về 6
833/QĐ-UBND 19/04/2021 v/v phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 1
Lượt xem: 118
Tải về 11
829/QĐ-UBND 16/04/2021 v/v phê duyệt danh sách cấp điện theo thứ tự ưu tiên khi xảy ra thiếu điện năm 2021
Lượt xem: 86
Tải về 2
805/QĐ-UBND 15/04/2021 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 90
Tải về 9
12345678