Tổng số: 72
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
941/QĐ-UBND 29/04/2021 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện
Lượt xem: 17
Tải về 6
833/QĐ-UBND 19/04/2021 v/v phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 1
Lượt xem: 93
Tải về 11
829/QĐ-UBND 16/04/2021 v/v phê duyệt danh sách cấp điện theo thứ tự ưu tiên khi xảy ra thiếu điện năm 2021
Lượt xem: 65
Tải về 2
805/QĐ-UBND 15/04/2021 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 63
Tải về 8
674/QĐ-UBND 31/03/2021 v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã ( Đính kèm phụ lục)
Lượt xem: 42
Tải về 1
614/QĐ-UBND 17/03/2021 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện
Lượt xem: 64
Tải về 8
37/TB-UBND 15/03/2021 về Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid19
Lượt xem: 73
Tải về 14
582/QĐ-UBND 15/03/2021 v/v bãi bỏ Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Lượt xem: 49
Tải về 0
544/QĐ-UBND 11/03/2021 v/v quy định chế độ tài chính hỗ trợ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 82
Tải về 6
5/2021/QĐ-UBND 03/03/2021 v/v ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định (Kèm theo Quy chế)
Lượt xem: 75
Tải về 1
12345678