Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04-CTr/HU 25/01/2021 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2021
Lượt xem: 123
Tải về 9
05-CTr/HU 25/01/2021 Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2021
Lượt xem: 110
Tải về 5
03-CTr/HU 09/10/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 150
Tải về 9
02-CTr/HU 03/09/2020 Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 250
Tải về 24
01-CTr/HU 07/08/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 179
Tải về 22
28-CTr/HU 12/12/2019 Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2020
Lượt xem: 205
Tải về 10
26-CTr/HU 16/04/2019 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 43-KL/TW v/v "tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW khóa XI về tăng cường và đôi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
Lượt xem: 380
Tải về 21
05-CTr/BCĐ 20/03/2019 Chương trình của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
Lượt xem: 380
Tải về 26
23-CTr/HU 07/01/2019 Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019
Lượt xem: 342
Tải về 11
24-CTr/HU 07/01/2019 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2019
Lượt xem: 309
Tải về 6
123