Tổng số: 615
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
5631/QĐ-UBND 15/09/2021 V/v thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 47
Tải về 7
5623/QĐ-UBND 13/09/2021 V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2021
Lượt xem: 25
Tải về 3
5600/QĐ-UBND 09/09/2021 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thu Quỹ phòng chống thiên tai huyện Xuân Trường
Lượt xem: 83
Tải về 15
5599/QĐ-UBND 09/09/2021 v/v kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện
Lượt xem: 12
Tải về 1
5551/QĐ-UBND 31/08/2021 v.v thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 87
Tải về 4
5549/QĐ-UBND 31/08/2021 v/v Về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông huyện Xuân Trường
Lượt xem: 8
Tải về 4
5354/QĐ-UBND 25/08/2021 v/v thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 43
Tải về 1
5158/QĐ-UBND 23/08/2021 v/v kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm GDHC 1 cửa huyện
Lượt xem: 42
Tải về 1
5148/QĐ-UBND 20/08/2021 V/v thành lập cơ sở cách ly tập trung (số 3) phòng chống dịch COVID-19 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 97
Tải về 20
5149/QĐ-UBND 20/08/2021 V/v thành lập Ban quản lý cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 108
Tải về 23
12345678910...