Tổng số: 281
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
131/TB-UBND 20/07/2021 v/v tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (Đính kèm TB số 1444/TB-SGTVT của Sở giao thông vận tải)
Lượt xem: 53
Tải về 0
130/TB-UBND 18/07/2021 v.v Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
Lượt xem: 64
Tải về 4
128/TB-UBND 13/07/2021 Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị ngày 13/7/2021
Lượt xem: 202
Tải về 34
126/TB-UBND 09/07/2021 về Kết luận của đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị ngày 09/7/2021
Lượt xem: 81
Tải về 17
112/TB-UBND 19/06/2021 về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 268
Tải về 33
110/TB-UBND 15/06/2021 v/v tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 89
Tải về 9
100/TB-UBND 20/05/2021 v/v công khai kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường (Đính kèm Quyết định số 1063/QĐ-UBND của UBND tỉnh)
Lượt xem: 68
Tải về 4
99/TB-UBND 19/05/2021 về Kết luận ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến về phòng chống Covid-19
Lượt xem: 49
Tải về 3
95/TB-UBND 06/05/2021 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Đính kèm các văn bản và phụ lục liên quan)
Lượt xem: 107
Tải về 9
88/TB-UBND 12/04/2021 v/v phân công nhiệm vụ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
Lượt xem: 99
Tải về 7
12345678910...