Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
171/BC-UBND 11/12/2020 Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2020; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 140
Tải về 7
01/UBND-VP 02/01/2020 V/v báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Lễ khánh thành Tượng đài TBT Trường Chinh
Lượt xem: 247
Tải về 12
BC-UBND 10/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
Lượt xem: 151
Tải về 6
130/BC-UBND 13/05/2019 Kết quả triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện
Lượt xem: 322
Tải về 23
BC-UBND 14/12/2018 Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; nhiệm vụ thu chi năm 2019
Lượt xem: 89
Tải về 9
BC-UBND 22/12/2017 Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; nhiệm vụ năm 2018
Lượt xem: 101
Tải về 30
05/TB-TT&BVTV 05/04/2017 Thông báo tình hình bệnh đạo ôn lá
Lượt xem: 351
Tải về 3
BC-UBND 28/12/2016 Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
Lượt xem: 26
Tải về 0
06/BC-UBND 03/02/2016 Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 03/02/2016 về Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2016
Lượt xem: 381
Tải về 8
04/BC-UBND 22/01/2016 Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 22/01/2016 về Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015
Lượt xem: 432
Tải về 4
1234