Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
41-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 126
Tải về 50
42-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 107
Tải về 32
43-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp
Lượt xem: 64
Tải về 27
44-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 87
Tải về 19
28-NQ/HU 10/12/2020 V/v thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2021
Lượt xem: 186
Tải về 29
27-NQ/HU 10/12/2020 V/v lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2021
Lượt xem: 146
Tải về 22
26-NQ/HU 10/12/2020 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021
Lượt xem: 245
Tải về 25
21-NQ/HU 12/10/2020 V/v điều chỉnh phân công các đ/c trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Lượt xem: 219
Tải về 19
20-NQ/HU 09/10/2020 Nghị quyết về phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các lĩnh vực công tác và các tổ chức cơ sở Đảng
Lượt xem: 365
Tải về 21
01-NQ/ĐH 07/08/2020 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Xuân Trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 423
Tải về 39
1234