Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/CĐ-UBND 12/06/2021 v/v Phòng chống cơn bão số 2
Lượt xem: 117
Tải về 11
02/CĐ-UBND 07/05/2021 v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Đính kèm Công điện số 18/CĐ-UBND của UBND tỉnh)
Lượt xem: 185
Tải về 16
01/CĐ-UBND 06/05/2021 v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 118
Tải về 28
05/CĐ-UBND 14/10/2020 về việc phòng chống cơn bão số 7 (NANGKA)
Lượt xem: 192
Tải về 20
04/CĐ-UBND 13/10/2020 Công điện số 04/CĐ-UBND về việc phòng chống cơn bão số 7
Lượt xem: 172
Tải về 28
03/CĐ-UBND 19/08/2020 V/v phòng chống, ứng phó mưa, lũ
Lượt xem: 188
Tải về 19
02/CĐ-UBND 01/08/2020 về việc phòng, chống cơn bão số 02
Lượt xem: 190
Tải về 40
394/UBND-QS 30/09/2019 V/v rà soát, phúc tra, sơ tuyển nguồn công dân SSNN năm 2019
Lượt xem: 263
Tải về 6
02/CĐ-UBND 01/08/2019 về phòng chống cơn bão số 3
Lượt xem: 266
Tải về 10
01/CĐ-UBND 03/07/2019 V/v phòng chống con bão số 2
Lượt xem: 274
Tải về 18
1234