Tổng số: 104
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
126-BS/HU 21/06/2021 sao lục Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Lượt xem: 18
Tải về 1
123-BS/HU 16/06/2021 Sao lục Công văn số 215-CV/TU của Tỉnh ủy Nam Định về một số nhiệm trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 40
Tải về 4
124-BS/HU 16/06/2021 sao lục Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Lượt xem: 30
Tải về 4
125-BS/HU 16/06/2021 Sao lục Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 32
Tải về 1
125-BS/HU 16/06/2021 Sao lục Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 15
Tải về 0
120-BS/HU 04/06/2021 Sao lục số 731/HĐBCQG-VP V/v hướng dẫn tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (có biểu mẫu kèm theo)
Lượt xem: 109
Tải về 8
121-BS/HU 04/06/2021 Sao lục số 795-CV/VPTW V/v thông báo ý kiến của đ/c Thường trực Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội, Hội nghị tổng kết công tác Hội Người cao tuổi
Lượt xem: 53
Tải về 12
117-BS/HU 01/06/2021 Sao lục số 276/VPHĐBCQG-TT V/v một số công việc cần tiếp tục triển khai
Lượt xem: 76
Tải về 11
116-BS/HU 27/05/2021 Sao lục số 148-QĐ/TU V/v kiện toàn thành viên Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của tỉnh
Lượt xem: 32
Tải về 10
113-BS/HU 25/05/2021 Sao lục số 01-KL/TW V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Lượt xem: 65
Tải về 10
12345678910...