Tổng số: 128
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
156-BS/HU 10/09/2021 Sao lục Thông tri số 04-TT/TU của BTV Tỉnh ủy Nam Định về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 78
Tải về 12
153-BS/HU 01/09/2021 Sao lục Thông báo số 219-/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch
Lượt xem: 69
Tải về 20
149-BS/HU 31/08/2021 Sao lục Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Lượt xem: 37
Tải về 0
150-BS/HU 31/08/2021 Sao lục Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW hướng dẫn một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Lượt xem: 60
Tải về 5
151-BS/HU 31/08/2021 Sao lục Công văn số 1398-CV/BTCTW về độ tuổi rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026
Lượt xem: 78
Tải về 9
152-BS/HU 31/08/2021 Sao lục Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niện Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 24
Tải về 5
148-BS/HU 20/08/2021 Sao lục Chỉ thị số 06-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
Lượt xem: 59
Tải về 5
143-BS/HU 18/08/2021 Sao lục Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Lượt xem: 35
Tải về 5
144-BS/HU 18/08/2021 Sao lục Quyết định 23-QĐ/TW v/v ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Lượt xem: 36
Tải về 2
145-BS/HU 18/08/2021 Sao lục Quy định số 22-QĐ/TW của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Lượt xem: 46
Tải về 7
12345678910...