Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
984/CV-BCĐ 15/02/2021 về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
Lượt xem: 97
Tải về 9
36/2020/QĐ-TTg 19/12/2020 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lượt xem: 83
Tải về 1
1583/BGDĐT-GDTC 07/05/2020 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học
Lượt xem: 108
Tải về 3
19/CT-TTg 24/04/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới
Lượt xem: 128
Tải về 11
321/HD-UBTVQH14 02/10/2018 Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 369
Tải về 13
322/UBTVQH14-CTĐB 02/10/2018 Tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
Lượt xem: 482
Tải về 12
382/QLĐT-CS 09/04/2018 Về điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu
Lượt xem: 380
Tải về 0
65/UBND-VP5 13/02/2017 Công văn V/v thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 340
Tải về 1
349/HĐBCQG-PL 06/05/2016 Công văn V/v hướng dẫn về trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đã được niêm yết
Lượt xem: 348
Tải về 2
2779/VPCP-KGVX 22/04/2016 Công văn V/v ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016
Lượt xem: 322
Tải về 1