Tổng số: 223
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
LTD/HĐND 09/09/2021 Lịch phân công đại biểu HĐND huyện thuộc tổ 2 tiếp công dân quý IV năm 2021 tại các xã
Lượt xem: 23
Tải về 3
06/KH-HĐND 09/09/2021 v/v tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 8
Tải về 1
18/NQ-HĐND 09/09/2021 v/v ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 7
Tải về 2
05/TB-ĐGS 30/08/2021 về lịch giám sát chuyên đề " Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính của UBND huyện và các xã, thị trấn từ năm 2018 đến năm 2020" (Đính kèm đề cương báo cáo)
Lượt xem: 83
Tải về 1
04/TB-BKTXH 26/08/2021 về Lịch giám sát chuyên đề "Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc vưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19"
Lượt xem: 124
Tải về 15
45/QĐ-BKTXH 24/08/2021 v/v thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc vưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Lượt xem: 54
Tải về 4
05/KH-BKTXH 24/08/2021 v/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc vưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Đính kèm đề cương báo cáo)
Lượt xem: 72
Tải về 3
46/QĐ-BKTXH 24/08/2021 v/v Ban hành quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 49
Tải về 1
04/KH-HĐND 16/08/2021 v/v giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND huyện về "Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn từ năm 2018 đến năm 2020"
Lượt xem: 68
Tải về 5
44/QĐ-TTHĐND 16/08/2021 v/v Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn từ năm 2018 đến năm 2020"
Lượt xem: 101
Tải về 10
12345678910...