Tổng số: 263
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/BC-HĐND 27/06/2022 v/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 40
Tải về
22/TB-HĐND 06/06/2022 v/v dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 73
Tải về
12/KH-HĐND 06/06/2022 v/v Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 51
Tải về
20/TB-BPC 19/05/2022 về lịch giám sát chuyên đề "Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2020, 2021"
Lượt xem: 76
Tải về
25/HĐND-VP 17/05/2022 V/v đăng ký nội dung chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện và nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện
Lượt xem: 51
Tải về
51/QĐ-BPC 09/05/2022 v/v thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề "Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2020,2021"
Lượt xem: 63
Tải về
52/QĐ-BKTXH 10/05/2022 V/v thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải làm đẹp cảnh quan môi trường kênh sông gắn với hành lang bảo về công trình thủy lợi"
Lượt xem: 70
Tải về
24/HĐND-VP 27/04/2022 v/v tăng cường giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn
Lượt xem: 46
Tải về
11/KH-HĐND 14/04/2022 v/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 42
Tải về
16/TB-HĐND 31/03/2022 về lịch tiếp công dân năm 2022 của đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 39
Tải về
12345678910...