Tổng số: 195
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/QĐ-HĐND 21/06/2021 v/v triệu tập kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 1
Tải về 0
01/KH-HĐND 08/06/2021 v/v tổ chức kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 156
Tải về 32
80/NQ-HĐND 29/04/2021 v/v thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 65
Tải về 4
125/HĐND-VP 20/04/2021 v/v chuẩn bị nội dung tham luận tại kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện
Lượt xem: 113
Tải về 5
131/QĐ-HĐND 09/04/2021 v/v triệu tập kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ (kỳ họp thứ 14) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 100
Tải về 9
50/KH-HĐND 17/03/2021 v/v tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 134
Tải về 18
123/CTr-BPC 31/12/2020 v/v giám sát năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện
Lượt xem: 101
Tải về 6
117/TB-HĐND 18/12/2020 v/v thông báo kết quả Kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 90
Tải về 3
76/NQ-HĐND 16/12/2020 phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021
Lượt xem: 115
Tải về 7
77/NQ-HĐND 15/12/2020 Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 129
Tải về 4
12345678910...