Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
873/SLĐTBXH-VLATLĐ 01/06/2021 v/v kiểm tra, đôn đốc, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp thuộc địa bàn các huyện, thành phố
Lượt xem: 31
Tải về 0
507/PA-SCT 01/06/2021 v/v triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các CCN trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 33
Tải về 2
829/SYT-NVY 31/05/2021 về việc tiếp nhận các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương (Đính kèm phụ lục)
Lượt xem: 48
Tải về 1
811/SYT-NVY 28/05/2021 v/v Tiếp nhận các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương
Lượt xem: 55
Tải về 5
807/SLĐTBXH-VLATLĐ 26/05/2021 v/v theo dõi, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với lao động từ Bắc Ninh về địa phương (UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn theo dõi, áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với LĐ từ Bắc Ninh về địa phương)
Lượt xem: 65
Tải về 5
90/QĐ-CTHADS 25/05/2021 v/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 20
Tải về 1
772/SYT-NVY 24/05/2021 v/v hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp (Đính kèm các VB liên quan)
Lượt xem: 65
Tải về 0
788/SLĐTBXH-VLATLĐ 24/05/2021 theo dõi, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với lao động từ Hải Dương về địa phương (Đính kèm danh sách) (UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn theo dõi, áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với LĐ từ Hải Dương về địa phương)
Lượt xem: 71
Tải về 3
830/SGTVT-QLVT,PTNL 07/05/2021 v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm vượt sông
Lượt xem: 47
Tải về 4
681/HD-SYT 06/05/2021 v/v Hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp cách ly y tế và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (Đính kèm các văn bản liên quan)
Lượt xem: 20
Tải về 0
123456