Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35-NQ/HU 29/04/2021 V/v phân công các đ/c trong BTV Huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Lượt xem: 95
Tải về 6
67/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v phê chuẩn chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 172
Tải về 6
66/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 124
Tải về 3
65/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 21016-2021
Lượt xem: 95
Tải về 0
64/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v phê chuẩn cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 113
Tải về 1
63/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v thông qua điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất y tế huyện đến năm 2020
Lượt xem: 116
Tải về 1
62/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2019
Lượt xem: 120
Tải về 2
61/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Lượt xem: 122
Tải về 1
60/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v phê chuẩn phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn cấp quyền sử dụng đất
Lượt xem: 129
Tải về 3
59/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn huyện
Lượt xem: 156
Tải về 13
1234