Tổng số: 126
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
57/CV-BĐD 21/07/2021 v/v phối hợp thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục vụ hồi sản xuất
Lượt xem: 51
Tải về 5
40/CV-BCĐ 05/07/2021 v/v tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc công tác thu thập thông tin tại địa bàn
Lượt xem: 57
Tải về 5
01/KH-BCĐ 10/06/2021 v/v diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Lượt xem: 46
Tải về 5
01/TB-BCĐ 10/06/2021 v/v phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ diễn tập PCTT và TKCN 2021
Lượt xem: 44
Tải về 3
34/TB-BCĐ 07/06/2021 v/v phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ phòng cháy và chữa cháy huyện Xuân Trường
Lượt xem: 26
Tải về 0
103/KH-BCĐ 02/06/2021 v/v tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 51
Tải về 1
21/BCĐ 21/05/2021 v/v tạm hoãn kiểm tra các quy định của pháp luật về An toàn - Vệ sinh lao động
Lượt xem: 45
Tải về 4
77/QĐ-BCĐ 07/05/2021 v/v ủy quyền thiết lập vùng cách ly thôn, xóm, tổ dân phố trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 62
Tải về 3
30/KH-BCĐ 29/04/2021 v/v kiểm tra công tác tổ chức Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và việc thực hiện các quy định của Luật AT-VSLĐ năm 2021
Lượt xem: 42
Tải về 1
28/TB-BCH 23/04/2021 v/v phân công nhiệm vụ các thành viên BCH PCTT&TKCN huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách công tác PCTT&TKCN năm 2021
Lượt xem: 80
Tải về 7
12345678910...