Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09-QĐ/HU 02/12/2019 Quy định của BTV Huyện ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Lượt xem: 368
Tải về 49
08-QĐ/HU 31/10/2019 Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Lượt xem: 266
Tải về 34
07-QĐ/TU 26/08/2019 Quy định về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
Lượt xem: 264
Tải về 9
06-QĐi/HU 20/11/2018 Quy định số 06-QĐi/HU ngày 20/11/2018 của BTV Huyện ủy v/v kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với TCĐ, ĐV và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Lượt xem: 466
Tải về 86
03-QĐ/HU 15/01/2018 Quy định về chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ
Lượt xem: 1169
Tải về 19
04-QĐ/HU 08/01/2018 Quy định về việc đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Lượt xem: 422
Tải về 9
05-QĐ/HU 08/01/2018 Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH huyện; đảng bộ xã, thị trấn và đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ
Lượt xem: 401
Tải về 15