Tổng số: 178
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
33/HD-TTDVNN 15/06/2021 về Quy trình thâm canh lúa Mùa 2021
Lượt xem: 41
Tải về 6
607/CV-HĐGDQPAN 10/06/2021 v/v rà soát danh sách đối tượng 3,4 bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2021 (Đính kèm biểu liên quan)
Lượt xem: 89
Tải về 4
22/LĐTBXH 02/06/2021 v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 24/5/2021 về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cụm công nghiệp, cơ sở SXKD, các doanh nghiệp ngoài cụm công nghiệm trên địa bàn huyện
Lượt xem: 39
Tải về 3
116/CV-PTN&MT 31/05/2021 v/v đăng ký đợt 3 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Lượt xem: 101
Tải về 17
34/TP 26/05/2021 v/v cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cở sở (Đính kèm tài liệu)
Lượt xem: 50
Tải về 16
35/TP 26/05/2021 v/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 (Đính kèm đề cương báo cáo)
Lượt xem: 35
Tải về 1
33/TP 24/05/2021 v/v thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ
Lượt xem: 56
Tải về 6
Tài liệu 24/05/2021 về Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1)
Lượt xem: 46
Tải về 4
31/TP 21/05/2021 v/v cập nhật thông tin liên quan đến việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài (Đính kèm VB liên quan)
Lượt xem: 32
Tải về 7
32/TP 21/05/2021 v/v hướng dẫn, triển khai nghiệp vụ nuôi con nuôi (Đính kèm tài liệu hướng dẫn)
Lượt xem: 42
Tải về 4
12345678910...