Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/NQ-UBBC 03/06/2021 v/v xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 163
Tải về 23
02/NQ-UBBC 28/05/2021 v/v công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm danh sách)
Lượt xem: 355
Tải về 15
14/CV-UBBC 20/05/2021 v/v dự khai mạc, chỉ đạo bầu cử
Lượt xem: 87
Tải về 7
13/CV-UBBC 19/05/2021 v/v báo cáo biến động về cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm mẫu biểu)
Lượt xem: 94
Tải về 8
11/CV-UBBC 18/05/2021 v/v tổng kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 142
Tải về 23
12/CV-UBBC 18/05/2021 v/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong ngày bầu cử 23/5/2021
Lượt xem: 120
Tải về 6
01/HD-UBBC 13/05/2021 v/v thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 144
Tải về 11
4170/QĐ-UBND 10/05/2021 v/v trưng tập cán bộ tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 139
Tải về 13
4171/QĐ-UBND 10/05/2021 v/v điều chỉnh thời gian trưng tập cán bộ làm công tác bầu cử tại Điều 2 Quyết định số 3949/QĐ-UBND và Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện
Lượt xem: 132
Tải về 13
02/TB-BBC 07/05/2021 v/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 14 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 66
Tải về 6
1234