Tổng số: 199
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1469/TB-SGTVT 21/07/2021 v/v triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 3
Lượt xem: 44
Tải về 3
131/TB-UBND 20/07/2021 v/v tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (Đính kèm TB số 1444/TB-SGTVT của Sở giao thông vận tải)
Lượt xem: 53
Tải về 0
130/TB-UBND 18/07/2021 v.v Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
Lượt xem: 64
Tải về 4
275/UBND-KTHT 25/06/2021 v/v chỉ đạo thực hiện hoạt động vận tải trên địa bàn
Lượt xem: 36
Tải về 2
110/TB-UBND 15/06/2021 v/v tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 89
Tải về 9
222/UBND-KTHT 04/06/2021 v/v triển khai bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 (Đính kèm tên đăng nhập và mật khẩu)
Lượt xem: 96
Tải về 6
228/UBND-KTHT 04/06/2021 v/v bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện
Lượt xem: 38
Tải về 4
507/PA-SCT 01/06/2021 v/v triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các CCN trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 49
Tải về 2
4193/QĐ-UBND 13/05/2021 thành lập Ban quản lý dự án lập điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 66
Tải về 2
830/SGTVT-QLVT,PTNL 07/05/2021 v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm vượt sông
Lượt xem: 59
Tải về 4
12345678910...