Tổng số: 171
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
112/TB-UBND 19/06/2021 về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 186
Tải về 27
239/UBND-YT 09/06/2021 v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo
Lượt xem: 95
Tải về 8
304/UBND-VP7 07/06/2021 v/v đề nghị tra cứu Công điện của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 23
Tải về 2
477/UBND-VP8 07/06/2021 v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
Lượt xem: 33
Tải về 7
829/SYT-NVY 31/05/2021 về việc tiếp nhận các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương (Đính kèm phụ lục)
Lượt xem: 48
Tải về 1
213/UBND-YT 28/05/2021 v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 60
Tải về 5
811/SYT-NVY 28/05/2021 v/v Tiếp nhận các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương
Lượt xem: 55
Tải về 5
183-TB/TU 28/05/2021 v/v Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 64
Tải về 11
81/TB-UBND 26/05/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm nội dung Thông báo này)
Lượt xem: 57
Tải về 1
772/SYT-NVY 24/05/2021 v/v hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp (Đính kèm các VB liên quan)
Lượt xem: 65
Tải về 0
12345678910...