Tổng số: 228
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
169/TB-UBND 15/09/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 32
Tải về 3
1633/HD-SYT 10/09/2021 v/v hướng dẫn tạm thời Giám sát và phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 91
Tải về 15
581/UBND-VP7 10/09/2021 v/v thực hiện Công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế
Lượt xem: 56
Tải về 8
TKG 09/09/2021 Thư kêu gọi của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện
Lượt xem: 45
Tải về 11
1628/SYT-NVY 09/09/2021 v/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 (Đính kèm file nén các văn bản liên quan)
Lượt xem: 46
Tải về 0
159/TB-UBND 07/09/2021 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 117
Tải về 13
153/TB-TTCH 04/09/2021 v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 157
Tải về 29
562/UBND-VP7 04/09/2021 V/v hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Đính kèm VB liên quan)
Lượt xem: 63
Tải về 11
221/TB-UBND 01/09/2021 về Kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 161
Tải về 21
155/TB-UBND 31/08/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 4
Tải về 0
12345678910...