Tổng số: 184
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
95/BTC-VHTTTT 12/08/2022 v/v tiếp tục đăng ký nội dung tham gia Đại hội TDTT huyện Xuân Trường lần thứ IX năm 2022
Lượt xem: 21
Tải về
76/KH-UBND 09/08/2022 v/v triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em huyện Xuân Trường giai đoạn 2022-2030
Lượt xem: 32
Tải về
75/KH-UBND 09/08/2022 v/v Triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 16
Tải về
93/TB-BTC 09/08/2022 v/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Xuân Trường lần thứ IX năm 2022
Lượt xem: 32
Tải về
73/KH-UBND 02/08/2022 v/v tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Xuân Trường lần thứ IX, năm 2022
Lượt xem: 53
Tải về
92/QĐ-BTC 02/08/2022 v/v thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội thể dục thể thao huyện Xuân Trường lần thứ IX năm 2022
Lượt xem: 52
Tải về
3271/QĐ-UBND 18/07/2022 v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Xuân Trường lần thứ IX năm 2022
Lượt xem: 75
Tải về
86/KH-BCĐ 04/07/2022 v/v Triển khai Chương trình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2026
Lượt xem: 33
Tải về
74/TB-UBND 13/06/2022 về kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị làm việc với các ngành liên quan về quản lý hoạt động khu công viên tượng đài Trường Chinh
Lượt xem: 63
Tải về
41/KH-BCĐ 31/05/2022 về hoạt động của BCĐ chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2022
Lượt xem: 32
Tải về
12345678910...