Tổng số: 344
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3893/QĐ-UBND 27/04/2021 v/v quy định số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Xuân Trường
Lượt xem: 110
Tải về 7
32/KH-UBND 31/03/2021 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
Lượt xem: 96
Tải về 6
16/CV-BCĐ 23/03/2021 v/v tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (đính kèm danh sách đăng nhập địa chỉ web trên công văn)
Lượt xem: 132
Tải về 9
2081/QĐ-UBND 12/03/2021 v/v phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc xã Xuân Tiến
Lượt xem: 82
Tải về 3
2082/QĐ-UBND 12/03/2021 v/v phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc xã Xuân Kiên
Lượt xem: 66
Tải về 3
2083/QĐ-UBND 12/03/2021 v/v phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc xã Xuân Tân
Lượt xem: 36
Tải về 2
2084/QĐ-UBND 12/03/2021 v/v phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc xã Xuân Bắc
Lượt xem: 48
Tải về 1
2085/QĐ-UBND 12/03/2021 v/v phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc xã Xuân Châu
Lượt xem: 46
Tải về 1
2086/QĐ-UBND 12/03/2021 v/v phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc xã Thọ Nghiệp
Lượt xem: 31
Tải về 2
2087/QĐ-UBND 12/03/2021 v/v phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc xã Xuân Phú
Lượt xem: 40
Tải về 3
12345678910...