Tổng số: 351
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
70/KH-UBND 30/08/2021 v/v thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện Xuân Trường, giai đoạn 2021-2022 (Đính kèm nội dung công việc và thời gian thực hiện)
Lượt xem: 195
Tải về 32
68/KH-UBND 24/08/2021 v/v Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước và công tác Văn thư lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn năm 2021 (Đính kèm Hướng dẫn)
Lượt xem: 55
Tải về 1
146/TB-UBND 13/08/2021 v/v tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Xuân Trường năm 2021(Đính kèm phiếu đăng ký dự tuyển)
Lượt xem: 299
Tải về 11
142/TB-UBND 10/08/2021 về Kết quả chỉ số CCHC năm 2020; phương hướng, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2021
Lượt xem: 1
Tải về 0
137/TB-UBND 30/07/2021 v/v tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Xuân Trường năm 2021 (Đính kèm phiếu đăng ký dự tuyền)
Lượt xem: 141
Tải về 10
299/UBND-NV 09/07/2021 v/v kiện toàn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn loại II
Lượt xem: 206
Tải về 38
267/UBND-NV 22/06/2021 v/v đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
Lượt xem: 309
Tải về 37
3893/QĐ-UBND 27/04/2021 v/v quy định số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Xuân Trường
Lượt xem: 153
Tải về 10
32/KH-UBND 31/03/2021 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
Lượt xem: 130
Tải về 7
16/CV-BCĐ 23/03/2021 v/v tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (đính kèm danh sách đăng nhập địa chỉ web trên công văn)
Lượt xem: 173
Tải về 11
12345678910...