Tổng số: 154
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34/TP 26/05/2021 v/v cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cở sở (Đính kèm tài liệu)
Lượt xem: 50
Tải về 16
35/TP 26/05/2021 v/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 (Đính kèm đề cương báo cáo)
Lượt xem: 35
Tải về 1
33/TP 24/05/2021 v/v thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ
Lượt xem: 56
Tải về 6
Tài liệu 24/05/2021 về Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1)
Lượt xem: 46
Tải về 4
31/TP 21/05/2021 v/v cập nhật thông tin liên quan đến việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài (Đính kèm VB liên quan)
Lượt xem: 32
Tải về 7
32/TP 21/05/2021 v/v hướng dẫn, triển khai nghiệp vụ nuôi con nuôi (Đính kèm tài liệu hướng dẫn)
Lượt xem: 42
Tải về 4
30/TP 20/05/2021 v/v báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP (Đính kèm đề cương báo cáo)
Lượt xem: 67
Tải về 16
28/HĐPH 18/05/2021 v/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 (Đính kèm tài liệu hướng dẫn tuyên truyền)
Lượt xem: 53
Tải về 2
29/TP 18/05/2021 v/v báo cáo kết quả công tác PBGDPL và chỉ số B1 (Đính kèm các tài liệu liên quan)
Lượt xem: 108
Tải về 19
03/KH-PTP 14/05/2021 v/v kiểm tra công tác tư pháp năm 2021 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 98
Tải về 17
12345678910...