Tổng số: 192
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
393/UBND-TP 22/07/2022 v/v báo cáo tổng kết việc thi hành Luật PBGDPL
Lượt xem: 48
Tải về
370/UBND-TP 08/07/2022 v/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL trên cổng thông tin điện tử của huyện
Lượt xem: 15
Tải về
02/KH-TP 24/06/2022 v/v kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 50
Tải về
265/UBND-TP 20/05/2022 v/v tổng kết 15 năm thực hiện mô hình "Tự quản., tự phòng, tự bảo vệ"giai đoạn 2007-2022
Lượt xem: 59
Tải về
254/UBND-TP 12/05/2022 v/v công tác xây dựng thể chế, pháp luật
Lượt xem: 43
Tải về
05/TP 11/05/2022 V/v phối hợp thực hiện công tác điều tra
Lượt xem: 86
Tải về
03/TP 10/05/2022 V/v báo cáo kết quả công tác PBGDPL và chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 64
Tải về
215/UBND-TP 25/04/2022 V/v triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL
Lượt xem: 40
Tải về
172/UBND-TP 23/03/2022 v.v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp
Lượt xem: 46
Tải về
01/KH-TP 03/03/2022 v.v Tổ chức thực hiện phong trào thi đua Ngành Tư pháp huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 65
Tải về
12345678910...