Tổng số: 158
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
500/UBND-TP 13/09/2021 V/v tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Lượt xem: 34
Tải về 2
73/KH-UBND 10/09/2021 v/v Triển khai thi hành Luật cư trú (Đính kèm các Biểu liên quan)
Lượt xem: 30
Tải về 1
376/UBND-TP 11/08/2021 v/v tăng cường công tác Tư pháp trên địa bàn huyện
Lượt xem: 64
Tải về 6
329/UBND-TP 26/07/2021 v/v báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin (Đính kèm đề cương)
Lượt xem: 88
Tải về 7
294/UBND-TP 09/07/2021 v/v báo cáo, tổng kết thực hiện một số Đề án, nhiệm vụ PBGDPL (Đính kèm tài liệu liên quan)
Lượt xem: 113
Tải về 1
34/TP 26/05/2021 v/v cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cở sở (Đính kèm tài liệu)
Lượt xem: 75
Tải về 18
35/TP 26/05/2021 v/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 (Đính kèm đề cương báo cáo)
Lượt xem: 60
Tải về 2
33/TP 24/05/2021 v/v thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ
Lượt xem: 84
Tải về 6
Tài liệu 24/05/2021 về Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1)
Lượt xem: 71
Tải về 4
31/TP 21/05/2021 v/v cập nhật thông tin liên quan đến việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài (Đính kèm VB liên quan)
Lượt xem: 74
Tải về 7
12345678910...