Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/TTr-CV 23/03/2021 về việc thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Lượt xem: 139
Tải về 11
PL 05/03/2021 Phụ lục I về mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ đi kèm Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
Lượt xem: 188
Tải về 19
05/TTr 05/03/2021 V/v hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP
Lượt xem: 128
Tải về 15
42/TB-UBND 03/02/2021 v/v giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chánh thanh tra huyện Xuân Trường
Lượt xem: 110
Tải về 5
10/KH-UBND 28/01/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Lượt xem: 88
Tải về 5
28/UBND-TTr 15/01/2021 về việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các đối tượng đang giữ vị trí công tác quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 34 Luật PCTN năm 2018
Lượt xem: 291
Tải về 17
533/UBND-T.Tr 10/11/2020 v/v xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2021
Lượt xem: 139
Tải về 3
14/KH-UBND 21/02/2020 V/v phòng, chống tham nhũng năm 2020
Lượt xem: 174
Tải về 16
40/UBND-TTr 10/02/2020 V/v báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lượt xem: 180
Tải về 16
2666/QĐ-UBND 29/11/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 194
Tải về 12
1234