Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/KH-BCĐ 09/03/2021 v/v Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Lượt xem: 123
Tải về 11
54/QĐ-BCĐ 02/10/2020 Thành lập Tổ thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra kinh tế và điều tra các cơ sở hành chính năm 2021
Lượt xem: 179
Tải về 9
4169/QĐ-UBND 01/10/2020 Quyết định thành lập BCĐ tổng điều tra kinh tế và Điều tra các cơ sở hành
Lượt xem: 154
Tải về 12
289/UBND-CCTK 02/07/2020 V/v điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
Lượt xem: 154
Tải về 9
23/BCĐ 08/04/2019 V/v tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện
Lượt xem: 314
Tải về 10
105/UBND-TK 26/03/2019 v/v nộp báo cáo tài chính và báo cáo thống kê năm 2018
Lượt xem: 312
Tải về 19
20/BCĐ 25/03/2019 V/v Tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Lượt xem: 320
Tải về 21
16/BCĐ 20/03/2019 v/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Lượt xem: 279
Tải về 4
01/BCĐ 09/01/2019 v/v thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Lượt xem: 374
Tải về 29
04/TB-BCĐ 18/09/2018 V/v phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Xuân Trường năm 2019
Lượt xem: 334
Tải về 15
123