Tổng số: 106
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4309/QĐ-UBND 07/06/2021 v/v thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở của UBND huyện Xuân Trường
Lượt xem: 35
Tải về 1
01/QC-UBND 07/06/2021 về quy chế hoạt động của Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở của UBND huyện
Lượt xem: 23
Tải về 3
4349/QĐ-UBND 07/06/2021 v/v kiện toàn BCĐ phòng cháy và chữa cháy huyện Xuân Trường
Lượt xem: 29
Tải về 2
34/TB-BCĐ 07/06/2021 v/v phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ phòng cháy và chữa cháy huyện Xuân Trường
Lượt xem: 16
Tải về 0
44/KH-UBND 26/05/2021 v/v Thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (Đính kèm các phụ lục)
Lượt xem: 34
Tải về 0
209/UBND-CA 24/05/2021 v/v tăng cường phòng ngừa học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật
Lượt xem: 31
Tải về 3
187/UBND-CA 10/05/2021 V/v tiếp tục triển khai làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp
Lượt xem: 58
Tải về 7
175/UBND-CA 03/05/2021 v/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử
Lượt xem: 70
Tải về 7
3827/QĐ-UBND 15/04/2021 v/v bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Lượt xem: 108
Tải về 12
37/KH-UBND 15/04/2021 v/v phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 71
Tải về 4
12345678910...