Tổng số: 113
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
498/UBND-CA 13/09/2021 v/v triển khai Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Lượt xem: 58
Tải về 3
368/UBND-CA 09/08/2021 V/v tăng cường công tác kiểm tra PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh
Lượt xem: 40
Tải về 1
59/KH-UBND 21/07/2021 v/v Huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp
Lượt xem: 56
Tải về 6
2738/CAT-PA03 20/07/2021 vv thực hiện các biện pháp ngăn chặn hoạt động tấn công mạng
Lượt xem: 41
Tải về 1
304/UBND-CA 13/07/2021 v/v tăng cường tuyên truyền, kiểm tra PCCC đối với nhà ở, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp SXKD
Lượt xem: 47
Tải về 3
54/KH-UBND 30/06/2021 v/v Triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
Lượt xem: 54
Tải về 0
4309/QĐ-UBND 07/06/2021 v/v thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở của UBND huyện Xuân Trường
Lượt xem: 65
Tải về 2
01/QC-UBND 07/06/2021 về quy chế hoạt động của Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở của UBND huyện
Lượt xem: 44
Tải về 3
4349/QĐ-UBND 07/06/2021 v/v kiện toàn BCĐ phòng cháy và chữa cháy huyện Xuân Trường
Lượt xem: 62
Tải về 3
34/TB-BCĐ 07/06/2021 v/v phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ phòng cháy và chữa cháy huyện Xuân Trường
Lượt xem: 36
Tải về 0
12345678910...