Tổng số: 294
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
51/LĐTBXH 15/09/2021 v/v hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Lượt xem: 61
Tải về 12
5631/QĐ-UBND 15/09/2021 V/v thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 47
Tải về 7
5623/QĐ-UBND 13/09/2021 V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2021
Lượt xem: 25
Tải về 3
75/KH-UBND 13/09/2021 Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu 2021
Lượt xem: 41
Tải về 4
46/LĐTBXH 17/08/2021 v/v phối hợp triển khai thực hiện hoạt động truyền thông nhóm nhỏ tại cộng đồng
Lượt xem: 29
Tải về 3
110/TB-SLĐTBXH 03/08/2021 về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 60
Tải về 4
344/UBND-LĐTBXH 30/07/2021 v/v giải quyết chính sách hỗ trợ lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 63
Tải về 5
39/CV-LĐTBXH 21/07/2021 v/v báo cáo tình hình lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn
Lượt xem: 86
Tải về 10
04/HD-SLĐTBXH 20/07/2021 Thực hiện Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 78
Tải về 16
30/2021/QĐ-UBND 20/07/2021 Quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 90
Tải về 9
12345678910...