Tổng số: 277
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4387/QĐ-UBND 21/06/2021 v/v kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Xuân Trường
Lượt xem: 37
Tải về 2
263/UBND-LĐTBXH 21/06/2021 v/v vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2021
Lượt xem: 33
Tải về 3
249/UBND-LĐTBXH 14/06/2021 V/v tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè
Lượt xem: 36
Tải về 8
251/UBND-LĐTBXH 14/06/2021 v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2021
Lượt xem: 49
Tải về 6
4350/QĐ-UBND 08/06/2021 v/v thành lập Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Xuân Trường
Lượt xem: 61
Tải về 1
4351/QĐ-UBND 08/06/2021 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng
Lượt xem: 53
Tải về 8
22/LĐTBXH 02/06/2021 v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 24/5/2021 về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cụm công nghiệp, cơ sở SXKD, các doanh nghiệp ngoài cụm công nghiệm trên địa bàn huyện
Lượt xem: 39
Tải về 3
873/SLĐTBXH-VLATLĐ 01/06/2021 v/v kiểm tra, đôn đốc, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp thuộc địa bàn các huyện, thành phố
Lượt xem: 31
Tải về 0
807/SLĐTBXH-VLATLĐ 26/05/2021 v/v theo dõi, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với lao động từ Bắc Ninh về địa phương (UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn theo dõi, áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với LĐ từ Bắc Ninh về địa phương)
Lượt xem: 65
Tải về 5
788/SLĐTBXH-VLATLĐ 24/05/2021 theo dõi, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với lao động từ Hải Dương về địa phương (Đính kèm danh sách) (UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn theo dõi, áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với LĐ từ Hải Dương về địa phương)
Lượt xem: 71
Tải về 3
12345678910...