Tổng số: 180
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
120-BS/HU 04/06/2021 Sao lục số 731/HĐBCQG-VP V/v hướng dẫn tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (có biểu mẫu kèm theo)
Lượt xem: 109
Tải về 8
116/CV-PTN&MT 31/05/2021 v/v đăng ký đợt 3 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Lượt xem: 101
Tải về 17
46/KH-UBND 28/05/2021 v/v tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021
Lượt xem: 20
Tải về 0
100/TB-UBND 20/05/2021 v/v công khai kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường (Đính kèm Quyết định số 1063/QĐ-UBND của UBND tỉnh)
Lượt xem: 51
Tải về 2
106-BS/HU 13/05/2021 Sao lục số 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG V/v thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp biên bản kết quả bầu cử
Lượt xem: 79
Tải về 6
95/TB-UBND 06/05/2021 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Đính kèm các văn bản và phụ lục liên quan)
Lượt xem: 95
Tải về 9
29/KH-UBND 22/03/2021 v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới (22/3); ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2021
Lượt xem: 56
Tải về 1
11/KH-UBND 28/01/2021 v/v Phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 113
Tải về 8
54/UBND-TNMT 27/01/2021 v/v vệ sinh môi trường dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021
Lượt xem: 117
Tải về 9
465/UBND-TNMT 05/10/2020 V/v đề xuất nhu cầu sử dụng đất tại địa phương giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 135
Tải về 13
12345678910...