Tổng số: 194
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3353/QĐ-UBND 29/07/2022 v/v thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu đoạn qua huyện Xuân Trường
Lượt xem: 35
Tải về
369/UBND-TNMT 08/07/2022 v/v chỉ đạo tập trung giải quyết các vụ việc vi phạm về đất đai phát sinh sau Nghị quyết 17-NQ/TU
Lượt xem: 54
Tải về
11/2022/QĐ-UBND 28/04/2022 v/v bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Lượt xem: 60
Tải về
68/TB-UBND 21/03/2022 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác GPMB giai đoạn 2019-2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 53
Tải về
634/QĐ-UBND 02/03/2022 v.v kiện toàn Tổ công tác xử lý những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng dẫn số 42/STNMT-TTra ngày 09/01/2013, và Hướng dẫn số 1456/HD-STNMTngày 01/7/2015 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nam Định
Lượt xem: 95
Tải về
286/TB-UBND 31/12/2021 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị nghe báo cáo tiến độ và thống nhất biện pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp đổi GCNQSĐ nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa
Lượt xem: 76
Tải về
04/TB-UBND 07/01/2022 v.v giới thiệu chức vụ và chữ ký của Trưởng phòng TN-MT huyện Xuân Trường
Lượt xem: 127
Tải về
877/UBND-TNMT 17/12/2021 V/v khai thác, hạ thấp cốt đất nông nghiệp
Lượt xem: 106
Tải về
6189/QĐ-UBND 18/11/2021 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường
Lượt xem: 118
Tải về
5891/QĐ-UBND 21/10/2021 Về việc kiện toàn Tổ công tác xử lý những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng dẫn số 42/STNMTT-Tra ngày 09/01/2013 và Hướng dẫn số 1456/HD-STNMT ngày 01/7/2015 của Sở Tài nguyên &Môi trường tỉnh Nam Định
Lượt xem: 170
Tải về
12345678910...