Tổng số: 395
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
126-BS/HU 21/06/2021 sao lục Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Lượt xem: 18
Tải về 1
254-CV/HU 16/06/2021 v/v tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021
Lượt xem: 44
Tải về 3
123-BS/HU 16/06/2021 Sao lục Công văn số 215-CV/TU của Tỉnh ủy Nam Định về một số nhiệm trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 40
Tải về 4
124-BS/HU 16/06/2021 sao lục Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Lượt xem: 30
Tải về 4
125-BS/HU 16/06/2021 Sao lục Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 32
Tải về 1
125-BS/HU 16/06/2021 Sao lục Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 15
Tải về 0
247-CV/HU 07/06/2021 V/v sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị (có đề cương và phụ lục kèm theo)
Lượt xem: 92
Tải về 13
05-QC/HU 07/06/2021 V/v phối hợp giữa các Ban xây dựng Đảng với Văn phòng Huyện uỷ trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ
Lượt xem: 33
Tải về 3
121-BS/HU 04/06/2021 Sao lục số 795-CV/VPTW V/v thông báo ý kiến của đ/c Thường trực Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội, Hội nghị tổng kết công tác Hội Người cao tuổi
Lượt xem: 53
Tải về 12
13-KH/HU 02/06/2021 V/v tổ chức Hội thị báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 63
Tải về 11
12345678910...