Tổng số: 468
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
167-BS/HU 14/10/2021 Sao lục Hướng dẫn số 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 53
Tải về 5
168-BS/HU 14/10/2021 Sao lục Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 42
Tải về 7
166-BS/HU 12/10/2021 Sao lục Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xaayd ựng và bảo vệ Tổ Quốc
Lượt xem: 26
Tải về 3
25-KH/HU 08/10/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
Lượt xem: 74
Tải về 3
27-KH/HU 08/10/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
Lượt xem: 34
Tải về 0
356-CV/HU 08/10/2021 về việc tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 60
Tải về 9
26-KH/HU 07/10/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2021
Lượt xem: 81
Tải về 10
351-CV/HU 06/10/2021 V/v triển khai đợt vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 62
Tải về 5
163-BS/HU 04/10/2021 Sao lục Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Lượt xem: 32
Tải về 8
161-BS/HU 30/09/2021 Sao lục Kết luận sô 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
Lượt xem: 29
Tải về 4
12345678910...