Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
287/UBND-TNMT 02/07/2021 v/v chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Lượt xem: 56
Tải về 6
80/NQ-HĐND 29/04/2021 v/v thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 85
Tải về 4
61/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của Thị trấn Xuân Trường
Lượt xem: 72
Tải về 2
62/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Thọ Nghiệp
Lượt xem: 47
Tải về 1
63/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Bắc
Lượt xem: 51
Tải về 1
64/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Châu
Lượt xem: 50
Tải về 0
65/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Đài
Lượt xem: 47
Tải về 0
66/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Hòa
Lượt xem: 56
Tải về 1
67/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Hồng
Lượt xem: 52
Tải về 0
68/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Kiên
Lượt xem: 51
Tải về 8
12345