Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
370/UBND-TNMT 10/08/2021 v/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (Đính kèm các biểu liên quan)
Lượt xem: 113
Tải về 13
287/UBND-TNMT 02/07/2021 v/v chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Lượt xem: 91
Tải về 6
80/NQ-HĐND 29/04/2021 v/v thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 114
Tải về 8
61/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của Thị trấn Xuân Trường
Lượt xem: 105
Tải về 2
62/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Thọ Nghiệp
Lượt xem: 66
Tải về 1
63/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Bắc
Lượt xem: 75
Tải về 1
64/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Châu
Lượt xem: 68
Tải về 0
65/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Đài
Lượt xem: 67
Tải về 0
66/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Hòa
Lượt xem: 80
Tải về 1
67/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Hồng
Lượt xem: 81
Tải về 0
12345