Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
160/UBND-BHXH 22/04/2021 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai cài đặt ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số
Lượt xem: 66
Tải về 5
3276/QĐ-UBND 17/03/2021 v/v thành lập BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện
Lượt xem: 75
Tải về 3
40/BĐD-HĐQT 10/03/2021 v/v thực hiện công tác truyền thông tín dụng chính sách xã hội năm 2021
Lượt xem: 46
Tải về 0
126/BHXH-TT&PTĐT 20/01/2021 về công tác thông tin truyền thông năm 2021
Lượt xem: 65
Tải về 4
478/UBND-BHXH 21/11/2019 v/v đôn đốc, thu nộp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN
Lượt xem: 208
Tải về 1
332/UBND-BHXH 16/08/2019 v/v triển khai BHYT cho học sinh năm học 2019-2020
Lượt xem: 252
Tải về 16
3543/QĐ-UBND 06/08/2019 V/v bổ sung, thay thế Ủy viên BCĐ thực hiện Đề án lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2016-2020 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 250
Tải về 0
46/TB-BCĐ 06/08/2019 V/v phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ thực hiện Đề án lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 244
Tải về 2
3021/QĐ-UBND 31/05/2019 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án lộ trình tiến tới bảo hiển y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2016-2020 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 366
Tải về 35
43/KH-UBND 27/05/2019 V/v đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế BHYT năm 2019
Lượt xem: 320
Tải về 38
12