Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/NQ-UBBC 03/06/2021 v/v xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 169
Tải về 23
02/NQ-UBBC 28/05/2021 v/v công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm danh sách)
Lượt xem: 361
Tải về 15
111-BS/HU 21/05/2021 Sao lục số 246/TB-VPHĐBCQG về thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội , Chủ tịch HĐBCQG tại HN toàn quốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 61
Tải về 5
112-BS/HU 21/05/2021 Sao lục số 254/VPHĐBCQG-PL về việc xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 65
Tải về 7
14/CV-UBBC 20/05/2021 v/v dự khai mạc, chỉ đạo bầu cử
Lượt xem: 95
Tải về 7
13/CV-UBBC 19/05/2021 v/v báo cáo biến động về cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm mẫu biểu)
Lượt xem: 99
Tải về 8
11/CV-UBBC 18/05/2021 v/v tổng kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 148
Tải về 23
12/CV-UBBC 18/05/2021 v/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong ngày bầu cử 23/5/2021
Lượt xem: 127
Tải về 6
01/HD-UBBC 13/05/2021 v/v thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 153
Tải về 11
4170/QĐ-UBND 10/05/2021 v/v trưng tập cán bộ tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 146
Tải về 13
1234