V/v báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Số ký hiệu văn bản 40/UBND-TTr
Ngày ban hành 10/02/2020
Ngày hiệu lực 10/02/2020
Trích yếu nội dung V/v báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV-40-UBND-TTr-bao cao cong tac giai quyet KNTC.pdf