phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021
Số ký hiệu văn bản 76/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2020
Ngày hiệu lực 16/12/2020
Trích yếu nội dung phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt BUI VĂN HẢO
Tài liệu đính kèm NQ_so_76-HDND_20201223093349435430.pdf