Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 77/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2020
Ngày hiệu lực 15/12/2020
Trích yếu nội dung Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt BÙI VĂN HẢO
Tài liệu đính kèm NQ_so_77-HDND_20201223093723442440.pdf