v/v thông báo kết quả Kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 117/TB-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2020
Ngày hiệu lực 18/12/2020
Trích yếu nội dung v/v thông báo kết quả Kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB_so_117-HDND.pdf