v/v giám sát năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 123/CTr-BPC
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày hiệu lực 31/12/2020
Trích yếu nội dung v/v giám sát năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm scan_0001.pdf