về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 10/KH-UBND
Ngày ban hành 28/01/2021
Ngày hiệu lực 28/01/2021
Trích yếu nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Hình thức văn bản Chương trình hành động UBND huyện
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm KH_so_10-TTr.pdf