Phụ lục I về mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ đi kèm Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản PL
Ngày ban hành 05/03/2021
Ngày hiệu lực 05/03/2021
Trích yếu nội dung Phụ lục I về mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ đi kèm Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Phu_luc_I_-_Nghi_dinh_130_2021.docx