v/v tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 50/KH-HĐND
Ngày ban hành 17/03/2021
Ngày hiệu lực 17/03/2021
Trích yếu nội dung v/v tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Ngô Đức Hoàn
Tài liệu đính kèm KH_so_50-HDND_20210318073849412410.pdf