về việc thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Số ký hiệu văn bản 07/TTr-CV
Ngày ban hành 23/03/2021
Ngày hiệu lực 23/03/2021
Trích yếu nội dung về việc thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Cong khai TSTN.pdf