v/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử
Số ký hiệu văn bản 175/UBND-CA
Ngày ban hành 03/05/2021
Ngày hiệu lực 03/05/2021
Trích yếu nội dung v/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm CV_175_CA.pdf