v/v tạm hoãn kiểm tra công tác tổ chức tháng hành động an toàn - vệ sinh lao động
Số ký hiệu văn bản 16/BCĐ
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 04/05/2021
Trích yếu nội dung v/v tạm hoãn kiểm tra công tác tổ chức tháng hành động an toàn - vệ sinh lao động
Hình thức văn bản Chương trình hành động UBND huyện
Lĩnh vực Lao động TB XH
Người ký duyệt Đỗ Quốc Hội
Tài liệu đính kèm CV_16_BCD.pdf