v/v kiểm tra công tác tư pháp năm 2021 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 03/KH-PTP
Ngày ban hành 14/05/2021
Ngày hiệu lực 14/05/2021
Trích yếu nội dung v/v kiểm tra công tác tư pháp năm 2021 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Vũ Khắc Giáp
Tài liệu đính kèm KH_so_03_PTP.pdf