v/v tổ chức kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01/KH-HĐND
Ngày ban hành 08/06/2021
Ngày hiệu lực 08/06/2021
Trích yếu nội dung v/v tổ chức kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Ngô Đức Hoàn
Tài liệu đính kèm KH_so_01-HDND.pdf