v/v triệu tập kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 21/06/2021
Ngày hiệu lực 21/06/2021
Trích yếu nội dung v/v triệu tập kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm QD_01-HDND_20210621034747381380.pdf