Quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 30/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2021
Ngày hiệu lực 20/07/2021
Trích yếu nội dung Quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Lĩnh vực Lao động TB XH
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm QD_30_2021_UBND_tinh_ho_tro_lao_dong_td_covid_2021.pdf