v/v Huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp
Số ký hiệu văn bản 59/KH-UBND
Ngày ban hành 21/07/2021
Ngày hiệu lực 21/07/2021
Trích yếu nội dung v/v Huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm KH_59_UBND_huyen_huy_dong_luc_luong,_phuong_tien_pccc_.pdf