v/v báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin (Đính kèm đề cương)
Số ký hiệu văn bản 329/UBND-TP
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung v/v báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin (Đính kèm đề cương)
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm CV_329_TP.pdf
De_cuong_bao_cao_3_nam_trien_khai_Luat_tiep_can_thong_tin.pdf