v/v báo cáo quyết toán kinh phí bầu cử năm 2021 (Đính kèm mẫu BC)
Số ký hiệu văn bản 333/UBND-TCKH
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung v/v báo cáo quyết toán kinh phí bầu cử năm 2021 (Đính kèm mẫu BC)
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Tài Chính
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm CV_yeu_cau_bc_quyet_toan_KP_bau_cu_2021_.pdf
mau_qt_kp_bau_cu_gui_don_vi,_xa_20210722085117985980_20210723091648758761.xls