v/v đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các phương tiện vận chuyển hành khách từ địa phương có dịch vào tỉnh
Số ký hiệu văn bản 457/UBND-VP7
Ngày ban hành 31/07/2021
Ngày hiệu lực 31/07/2021
Trích yếu nội dung v/v đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các phương tiện vận chuyển hành khách từ địa phương có dịch vào tỉnh
Hình thức văn bản Công văn của UBND tỉnh
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm CV_457_UBND tinh.pdf